Numer Specjalny: Dodatek: 38 Październik 2012

Zapraszamy do lektury Dodatku Specjalnego do „Biuletynu Migracyjnego” w całości poświęconego kształtowaniu polityki migracyjnej Polski, w tym polityki integracyjnej. Znajdą w nim Państwo przede wszystkim wywiad, którego udzielił Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i Monika Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wskazując scenariusz rozwoju polityki migracyjnej. Zachęcamy również do zapoznania się z dwoma artykułami. Jeden z nich dotyczy selekcji imigrantów ze względu na ich kraj pochodzenia. W drugim zaś przedstawiona została idea działania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, koordynowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, i rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski, będące efektem prac w ramach Platformy.
Wywiad z Piotrem Stachańczykiem z udziałem Moniki Prus
Opracowane zarówno przez rządowe, jak i przez niezależne ośrodki badawczo-naukowe analizy pokazują, że już za kilka lat Polska prowadząc dynamiczną politykę rozwoju będzie musiała rozwiązać problemy demograficzne. Jednym z rozwiązań jest selektywna imigracja, wspomagająca wzrost gospodarczy kraju. Po drugie, istnieje konieczność uporządkowania dotychczasowych działań dotyczących polityki migracyjnej. Obecne rozwiązania prawne powstawały w dużej mierze w latach dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych, a więc w innej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej.
Karolina Łukaszczyk, Paweł Michniewicz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych*
Jedną z kwestii, które należy rozstrzygnąć projektując założenia polityki migracyjnej państwa, jest problem powszechności obowiązywania przyjętych rozwiązań prawnych w kontekście pochodzenia geograficznego imigrantów. Innymi słowy, należy odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie (preferencyjne lub wręcz przeciwnie - wiążące się z dodatkowymi obwarowaniami) należy przyjmować rozwiązania, by regulować napływ imigrantów z poszczególnych kierunków geograficznych.
Marta Biernath, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Jeśli zapyta się osób zajmujących się tematyką integracji, czym jest integracja, to wiele z nich odpowie, że jest to dwustronny proces, w którym imigranci i społeczeństwo kraju pobytu podejmują działania w celu osiągnięcia spójności społecznej. Wynikiem tego procesu ma być rosnąca akceptacja obecności migrantów, którzy stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, wypełniającymi określone obowiązki i korzystającymi z dostępnych im praw. Definicja ta podkreśla zatem podmiotowość migrantów, którzy nie tylko dostosowują się do nowego otoczenia, ale także podejmują działania przyczyniające się do kształtowania tego otoczenia. Jednocześnie jednak, jeśli przeanalizuje się realizowane w Polsce w ostatnich latach działania i projekty integracyjne, to migranci okazują się być często wyłącznie ich biernymi odbiorcami