Wszystkie teksty z kategorii Artykuły

W ostatnich miesiącach służby graniczne na Podlasiu odnotowały wyraźny wzrost liczby zbiorowych przekroczeń tzw. zielonej granicy: od początku 2012 r. ujęto już kilkanaście takich grup (łącznie ok. 90 osób, głównie obywateli Afganistanu, ale też Gruzji, Rosji i Wietnamu), podczas gdy w poprzednich latach przez cały rok zatrzymywano co najwyżej trzy grupy. Wzrost ten to prawdopodobnie w głównej mierze efekt mniejszej skuteczności służb białoruskich.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) uruchomiła Infolinię dla Migrantów. Pod numer 22 490 20 44 można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Justyna Fuksiewicz
W ostatnich latach liczba cudzoziemców, którzy skorzystali z programów powrotów dobrowolnych i opuścili Polskę, znacząco wzrosła. W 2004 r. z programu realizowanego przez IOM skorzystało 10 osób, podczas gdy w 2010 r. - już 1 627. Nieznaczny spadek nastąpił w 2011 r., prawdopodobnie wskutek zapowiedzi abolicji.
36 Czerwiec 2012 | Artykuły
Szanowni Czytelnicy, Zależy nam na poznaniu Państwa opinii oraz oczekiwań dotyczących „Biuletynu Migracyjnego”. Dlatego bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie - złożonej z dwunastu krótkich pytań - ankiety ewaluacyjnej dostępnej tutaj oraz z menu głównego. Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Redakcja
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Ewa Pogorzała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
W dniu 30 kwietnia 2012 r. weszła w życie, budząca kontrowersje, nowa ustawa o systemie informacji oświatowej. W założeniu ma ona stanowić podstawę do stworzenia rzetelnego źródła danych o systemie oświaty i usprawnić procesy zarządzania nim oraz finansowania go na poziomie lokalnym i krajowym. Jest to istotne z punktu widzenia sytuacji uczniów-cudzoziemców, szczególnie w kontekście środków finansowych przekazywanych organom prowadzącym szkoły na dodatkowe zadania podejmowane w związku z kształceniem dzieci niebędących obywatelami polskimi.
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Jeszcze tylko kilka tygodni dzieli organizatorów i kibiców, a także służby polskie i ukraińskie od inauguracji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Po raz pierwszy imprezę tę przygotowują wspólnie Polska i Ukraina, rozdzielone...
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Do 2035 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 2 mln, a do 2050 r. - o kolejne 4 miliony. Udział osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się do tego stopnia, że staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie, co nie pozostanie bez konsekwencji dla systemów emerytalnych. Takie alarmujące prognozy demograficzne dla Polski zostały przedstawione podczas II Kongresu Demograficznego, który odbył się w dniach 22-23 marca br. w Warszawie. Na szczęście (...)
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Szansa na uzyskanie azylu w UE niejednokrotnie zależy od kraju, w którym cudzoziemiec stara się o ochronę. Niepokojące dane na ten temat w połowie ubiegłego roku opublikował UNHCR.
35 kwiecień 2012 | Artykuły
Wywiad z Myroslavą Keryk, prezeską Fundacji „Nasz Wybór” , wykładowczynią w Uczelni Łazarskiego
Myroslava Keryk: Największym problemem dla Ukraińców jest legalizacja pobytu. Lista wymaganych od nich dokumentów jest długa, a cudzoziemcom często trudno jest zdobyć nawet coś tak prostego, jak meldunek. Dodatkowo, konieczność udowodnienia, że człowiek nie będzie ubiegał się o świadczenia z pomocy społecznej, że ma wystarczający dochód - wielu ludzi to odstrasza i dlatego decydują się na pobyt nielegalny. Również pracodawca może zawieść. Ukraińcy znajdują zatrudnienie w sektorach - budownictwo, rolnictwo, usługi domowe - w których często pracuje się „na czarno”. Ze względu na koszty zatrudnienia, i dla jednej strony, i drugiej to jest wygodne. Nawet jeśli pracownik chce pracować legalnie, to jest jakaś niechęć, żeby zatrudnić go na podstawie umowy. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca kiedyś trwała nawet dwa miesiące, podczas których on nie mógł pracować. Często trudno więc winić samych pracodawców, że nie chcą z takiej procedury korzystać.
34 Luty 2012 | Artykuły
Małgorzata Kowalska, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Przepisy abolicyjne to jedno. Sposób ich stosowania w praktyce mający na celu ułatwienie cudzoziemcom przejścia i tak dość skomplikowanej drogi legalizacji pobytu, to drugie. Korzystne dla cudzoziemców interpretacje przepisów zarządzone przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie są może powszechnie znane, ale z pewnością dotyczy to osób odpowiadających za decyzje w sprawie abolicji.
34 Luty 2012 | Artykuły
Maciej Duszyczk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Początkowo kwestia migracji nie zajmowała zbyt wiele miejsca w planach polskiej prezydencji w Radzie UE. Dopiero wydarzenia w Afryce Północnej z przełomu roku 2010 i 2011 oraz związany z tym wzrost migracji do UE spowodowały zwiększenie zainteresowania opinii publicznej tą kwestią oraz konieczność podjęcia stosownych działań przez instytucje UE. Musiało to doprowadzić do weryfikacji pierwotnych planów, szczególnie w obliczu prognoz pokazujących, iż główna fala imigracyjna może wystąpić w miesiącach letnich, czyli właśnie w czasie polskiej prezydencji. Nic takiego jednak się nie wydarzyło i ostatecznie Polska nie stanęła przed zadaniem podejmowania spektakularnych decyzji. Zdecydowana większość działań, które musiały być zrealizowane przez Radę UE w obliczu kryzysu migracyjnego wiosną 2011 r., została zainicjowana przez prezydencję węgierską. Polsce pozostało dokończyć negocjacje i podpisać odpowiednie dokumenty. Z zadania tego wywiązaliśmy się należycie. Dotyczy to negocjacji nowego rozporządzenia regulującego działania agencji Frontex. Rozporządzenie 1168/2011 zostało „wynegocjowane” przez Węgrów, ale podpisane 25 października 2011 r. Tak więc pod tym dokumentem widnieją podpisy dwóch Polaków: szefa Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka i sekretarza stanu w MSZ ds. europejskich, Mikołaja Dowgielewicza.
34 Luty 2012 | Artykuły
Luis Miguel Pariza Castaños, Doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) był pierwszą instytucją europejską, która zaproponowała stworzenie wspólnego programu integracji jako elementu wspólnej polityki imigracyjnej. Już w roku 2002 EKES, we współpracy z Komisją Europejską, zorganizował konferencję, w której wzięły udział organizacje imigrantów, przedstawicieli mniejszości narodowych, różnego rodzaju organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy dialogu społecznego. Wnioski z konferencji były jasne: Unia Europejska powinna wypracować program integracji imigrantów, stworzyć fundusz wspierający finansowo państwa członkowskie w tej dziedzinie oraz uważnie brać pod uwagę głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Mikołaj Pawlak, Mirosław Bieniecki, Caritas Polska
Polityki dotyczące integracji imigrantów są domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska posiada jednak bardzo potężne narzędzie do wywierania wpływu na kształt tych polityk we wszystkich krajach. Narzędziem tym jest Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI).
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Paulina Babis, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tworząc politykę integracyjną, należy pamiętać, iż ma ona służyć wszystkim mieszkańcom danego państwa, bez względu na ich etniczne pochodzenie. Integracja to proces wzajemnego dostosowywania się do siebie mieszkańców od dawna żyjących na da-nym terenie oraz nowo przybyłych.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Mirosław Bieniecki, Caritas Polska
Na integracyjnej mapie Polski najwyraźniej zaznacza się Warszawa, gdzie skupia się ok. połowy zamieszkujących Polskę cudzoziemców, i gdzie liczba inicjatyw mających na celu ich integrację jest zdecydowanie największa. Po Warszawie kolejnym miastem, w którym podejmowane są takie ini-cjatywy, jest Lublin.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Dorota Kozieł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Do niedawna zajmowałam się integracją cudzoziemców, którzy w Polsce otrzymali ochronę międzynarodową, a miasto Lublin wybrali na swoje miejsce zamieszkania. Obecnie nadal pomagam imigrantom, którzy przebywają w Polsce legalnie. Wspieram ich w pokonywaniu trudności poprzez udzielanie im porad, pomoc finansową, jak również szeroko rozumianą pracę socjalną.
33 Styczeń 2012 | Artykuły
Konrad Pędziwiatr, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Gdy 17 grudnia 2010 r. Mohammed Bouazizi w akcie desperacji z powodu trudności ekonomicznych podpalał się przed ratuszem tunezyjskiego miasta Sidi Bouzid, nie miał pojęcia, iż swoim działaniem zapoczątkuje falę protestów, które radykalnie zmienią krajobraz polityczny Bliskiego Wschodu i państw Afryki Północnej. Choć jego akt miał charakter indywidualny, to wiele osób dostrzegło w nim manifestację niezadowolenia z niedoskonałości systemowych, dzięki czemu szybko zyskał on wymiar ogólnospołeczny, a nawet przyczynił się do przebudowania scen politycznych w regionie.
32 Grudzień 2011 | Artykuły
Prof. Marek Okólski
Od 7 do 9 września br. Uniwersytet Warszawski gościł jedno z najważniejszych w 2011 r. międzynarodowych zgromadzeń akademickich poświęconych procesom migracyjnym - doroczną (ósmą z kolei) konferencję Sieci Badawczej IMISCOE.
31 Październik 2011 | Artykuły
Michał P. Garapich / University of Roehampton
Sierpniowe zamieszki w Londynie i kilku innych miastach Anglii Północnej wprowadziły społeczeństwo brytyjskie w stan szoku. Bilans wciąż rośnie - ponad 3 tys. aresztowanych, pięć osób zabitych, dziesiątki rannych, 150 mln funtów strat, zniszczone sklepy, wstrząśnięci mieszkańcy. Brytyjczycy mają prawo czuć się zaskoczeni - po dwóch miesiącach nie ustają dyskusje nad tym, co pchnęło setki młodych ludzi do kolektywnego rabowania sklepów, podpalania samochodów i ataków na policję.
31 Październik 2011 | Artykuły