Akcja „Abolicja 2012” dobiegła końca. Zarejestrowano w sumie 9 190 wniosków o zalegalizowanie pobytu w ramach akcji regularyzacyjnej. Najczęściej składali je obywatele Wietnamu, Ukrainy,  Pakistanu, Armenii, Bangladeszu, Indii, Chin, Egiptu, Białorusi i Federacji Rosyjskiej (zob. Wykres 1). Zdecydowana większość wniosków trafiła do wojewody mazowieckiego (...

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

W ostatnich miesiącach służby graniczne na Podlasiu odnotowały wyraźny wzrost liczby zbiorowych przekroczeń tzw. zielonej granicy: od początku 2012 r. ujęto już kilkanaście takich grup (łącznie ok. 90 osób, głównie obywateli Afganistanu, ale też Gruzji, Rosji i Wietnamu), podczas gdy w poprzednich latach przez cały rok zatrzymywano co najwyżej trzy grupy. Wzrost ten to prawdopodobnie w głównej mierze efekt mniejszej skuteczności służb białoruskich.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) uruchomiła Infolinię dla Migrantów. Pod numer 22 490 20 44 można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Justyna Fuksiewicz
W ostatnich latach liczba cudzoziemców, którzy skorzystali z programów powrotów dobrowolnych i opuścili Polskę, znacząco wzrosła. W 2004 r. z programu realizowanego przez IOM skorzystało 10 osób, podczas gdy w 2010 r. - już 1 627. Nieznaczny spadek nastąpił w 2011 r., prawdopodobnie wskutek zapowiedzi abolicji.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Bożena Sojka-Koirala, Centre for Migration Policy Research, Swansea University
W ostatnich latach większość państw wysoko rozwiniętych stawia czoło zjawisku rosnącej liczby imigrantów. Każde z nich wypracowało swój model regulowania zasad współżycia imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym - od asymilacji poprzez integrację aż po wielokulturowość. Podczas gdy tzw. stare kraje docelowe imigracji, takie jak Wielka Brytania czy Francja, stworzyły swoje modele na bazie wieloletnich doświadczeń, modyfikując je w razie potrzeb, nowe kraje imigracyjne dopiero stoją przed takim wyzwaniem.