Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Modernizacyjna rola migracji" inaugurujace obchody 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami. Seminarium odbędzie się 14 stycznia 2013 r. (poniedziałek), o godzinie 15.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32. Zaproszenie na seminarium inaugurujące

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Już za kilka lat Polska prowadząc dynamiczną poli rozwoju będzie musiała rozwiązać problemy demograficzne. Jednym z rozwiązań jest selektywna imigracja, wspomagająca wzrost gospodarczy kraju. (...) Istnieje konieczność uporządkowania dotychczasowych działań dotyczących polityki migracyjnej. Obecne rozwiązania prawne powstawały w dużej mierze w latach 1990. czy 2000., a więc w innej sytuacji politycznej, gospodarczej, ekonomicznej.
W ostatnich latach na Białorusi, Ukrainie i w Rosji systematycznie, nawet o 25-30 proc. rocznie, rośnie liczba wiz wydawanych w polskich konsulatach. W 2011 r. w tych trzech krajach wydano ich ponad milion. Wzmożone zainteresowanie polskimi wizami powodowało niekończące się kolejki przed konsulatami, które często były kontrolowane przez „kolejkowe” mafie. Żeby zaradzić sytuacji, MSZ zdecydował się na otwarcie nowych placówek konsularnych, wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji wniosków wizowych E-konsulat oraz outsourcing wizowy, czyli zlecenie wykonywania części prac, takich jak pomoc w przygotowaniu wniosku wizowego i skompletowaniu dokumentów, zewnętrznym firmom działającym na lokalnych rynkach.
Październik br. w ośrodkach strzeżonych w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli nie był miesiącem spokojnym. W ośrodkach tych odbyły się protesty głodowe przebywających tam cudzoziemców. Brało w nich udział ponad 60 osób, co w stosunku do 380 osób przebywających w tym czasie w ośrodkach jest znaczną liczbą. Cudzoziemcy, jak donosiły media, protestowali przeciwko warunkom przebywania w ośrodkach strzeżonych, które według przedstawicieli organizacji pozarządowych rygorem przypominają więzienia (ściśle określone pory posiłków czy spacerów na świeżym powietrzu).
Marek Stryjek, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Od 2010 r. sytuacja związana ze zjawiskiem nielegalnej migracji na grecko-tureckim pograniczu pozostaje daleka od ustabilizowanej. Problem, który powstał w wyniku niewydolności państwa greckiego w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony granicy państwowej, polityki migracyjnej oraz azylowej, obejmuje cały kontynent europejski z uwagi na członkostwo Grecji w UE i układzie z Schengen. Najbardziej dotknięta tym zjawiskiem jest wschodnia prowincja Evros. To tu właśnie kumulują się trudności związane z ogromną presją nielegalnej imigracji z państw nienależących do UE. Począwszy od zagrażających życiu i zdrowiu prób nielegalnego przekroczenia granicy, problemów sanitarno-epidemiologicznych, naruszeń przepisów obowiązującego prawa, na kwestiach logistyczno-kwaterunkowych kończąc.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Katarzyna Gmaj, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Skąd wzięło się zainteresowanie tematyką imigrantek, które poślubiły Polaków? Otóż, w ostatnich latach w Polsce co roku jest zawieranych ok. 3-4 tys. związków małżeńskich z obcokrajowcami (GUS), przy czym ponad połowę z nich stanowią małżeństwa z obywatelami państw nie należących do Unii Europejskiej. Gdy przyjrzymy się związkom zawieranym przez Polaków z cudzoziemkami, na pierwszych miejscach w statystykach odnajdziemy małżeństwa z obywatelkami Ukrainy, Białorusi i Rosji.