Wszystkie teksty z kategorii Imigranci w Polsce

Czy obywatelski projekt ustawy dotyczącej repatriacji*, pod którym w ramach akcji „Powrót do ojczyzny” podpisało się 250 tys. Polaków, trafi do kosza? Wiele na to wskazuje, w szczególności - jednoznacznie negatywna wstępna opinia Rady Ministrów**.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców już wkrótce może stać się grą niewartą świeczki. W Sejmie trwają bowiem prace nad projektem ustawy penalizującej zatrudnienie obywateli państw spoza Unii Europejskiej przebywających nielegalnie na terytorium Polski. Głównym celem zmian jest, z jednej strony, ograniczenie nielegalnej imigracji zarobkowej poprzez zwiększenie odpowiedzialności pracodawców w wyniku wprowadzenia szeregu sankcji finansowych, administracyjnych i karnych za zatrudnienie cudzoziemców bez dokumentów pobytowych, z drugiej zaś, zwiększenie ochrony pracowników z zagranicy.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Od 1 stycznia do 26 lutego br. wniosek o abolicję złożyło 3 390 cudzoziemców. To już o 1 357 aplikacji więcej niż podczas ostatniej kampanii regularyzacyjnej skierowanej do obywateli innych państw na terenie Polski w roku 2007. Choć liczba ta nie jest jeszcze tak wysoka, jak dotycząca pierwszej abolicji w 2003 r. (3 508 wniosków), to można spodziewać się, że do 2 lipca br., a więc do czasu zakończenia akcji regularyzacyjnej przekroczy i ten pułap.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
Według Rocznika Demograficznego GUS, w 2010 r. w Polsce zawarto 3 732 małżeństwa binacjonalne, czyli takie, w których jeden z partnerów był obcokrajowcem (osobą zamieszkałą na stałe poza granicami Polski). Przeszło ¾ z nich stanowiły śluby Polek z mieszkańcami innych krajów, w tym głównie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Interesująca wydaje się stosunkowo duża liczba Turków (76 osób), Nigeryjczyków (41 osób), Egipcjan i Tunezyjczyków (odpowiednio 38 i 37 osób) wstępujących w związki małżeńskie z polskimi kobietami.
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
34 Luty 2012 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
32 Grudzień 2011 | Imigranci w Polsce
31 Październik 2011 | Imigranci w Polsce
31 Październik 2011 | Imigranci w Polsce
31 Październik 2011 | Imigranci w Polsce
31 Październik 2011 | Imigranci w Polsce