Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Naturalizacja za pieniądze? Bez żadnych dodatkowych wymogów? W niektórych krajach to możliwe. I wcale nie chodzi o korupcję, ale o całkowicie legalne procedury. By z nich skorzystać, trzeba jednak dysponować pokaźną ilością gotówki.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Rząd Wielkiej Brytanii po raz kolejny przyznał, że imigracja wzbogaciła brytyjską kulturę i ma korzystny wpływ na gospodarkę, jednak niekontrolowana może prowadzić do negatywnych konsekwencji społecznych. By tego uniknąć, konserwatyści skrupulatnie reformują kolejne elementy polityki migracyjnej i - wypełniając tym samym wyborcze obietnice - zacieśniają kontrolę nad imigracją. Obecnie działania te dotyczą prawa do łączenia rodzin. Po wejściu w życie nowych regulacji (lipiec br.) Wielka Brytania stanęła na czele państw prowadzących najbardziej restrykcyjną politykę migracyjną w tej dziedzinie. Zmiany dotkną ponad 18 tys. osób, które według dotychczasowego prawa kwalifikowałyby się do przeprowadzki do Wielkiej Brytanii, a według nowego już nie.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Szwecja, państwo mające mniej niż 10 mln mieszkańców, znane z wysokiego poziomu opieki społecznej, w 2008 r. zezwoliło pracodawcom na zatrudnianie, bez zbędnych restrykcji, imigrantów z całego świata. Jedynym wymogiem jest ogłoszenie oferty pracy na szwedzkim portalu dla poszukujących zatrudnienia. Potem może nastąpić rekrutacja i zatrudnienie dowolnie wybranej osoby. Tylko od pracodawcy zależy, czy wybierze Szweda, czy cudzoziemca.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Według oficjalnych statystyk, 65-letni imigrant w Niemczech ma przed sobą co najmniej 30 lat życia. Niemiec w tym samym wieku pożyje jeszcze tylko niecałe 16 lat. Zaskakująco duża różnica może sugerować, że migranci są zdrowsi i dlatego żyją dłużej niż rodowici Niemcy. Jak to możliwe, skoro są zazwyczaj biedniejsi i gorzej wykształceni?
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Zależność jest następująca: im więcej w klasie dzieci, dla których angielski jest językiem obcym, tym słabsze wyniki w nauce dzieci, które angielski wyssały z mlekiem matki. Wydawałoby się, że można to prosto wytłumaczyć: konieczność poświęcania większej ilości czasu cudzoziemcom odwraca uwagę nauczyciela od pracy z pozostałymi uczniami i zmusza do upraszczania komunikatów. Skutkuje to gorszymi wynikami w nauce w porównaniu z wynikami osiąganymi przez dzieci, które nie uczyły się w klasie z cudzoziemcami. Gdy jednak badacze z London School of Economics (LSE) zgłębili to zagadnienie, okazało się, że mechanizm ten nie jest tak oczywisty.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Definicja uchodźcy ustanowiona w Konwencji Genewskiej z 1951 r. określa uchodźcę jako osobę, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa”. Płeć nie jest wymieniona wprost jako powód prześladowania (choć może być brana pod uwagę przy nadawaniu statusu uchodźcy na podstawie kryterium „przynależności do określonej grupy społecznej”).
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
„Graj, graj, za swój niemiecki kraj, choć cię skręca, graj dla Niemca, czy to wrzesień, czy maj” - śpiewał w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2008 r. satyryk Marcin Lechowicz, komentując grę Łukasza Podolskiego w reprezentacji Niemiec. Na tegorocznym Euro po raz kolejny Polak zdobywał punkty dla Niemiec, razem ze swoim drużynowym kolegą Miroslavem Klose i innymi piłkarzami urodzonymi w krajach innych niż ten, który reprezentowali.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W czerwcu br., na kilka miesięcy przed prezydencką elekcją, Barack Obama ogłosił wstrzymanie deportacji cudzoziemców do 30 roku życia, którzy przybyli do USA mając mniej niż 16 lat, zamieszkują nielegalnie na terenie USA od co najmniej pięciu lat, są niekarani, a ponadto uczą się, posiadają dyplom szkoły wyższej albo służyli w amerykańskiej Straży Granicznej tudzież amerykańskiej armii. Według szacunku Migration Policy Institute (MPI), dzięki zarządzeniu obecnego gospodarza Białego Domu wydalenia może uniknąć aż 1,76 mln młodych imigrantów.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W miarę słabnięcia w ostatnich latach aliji, czyli imigracji Żydów z różnych części świata do Izraela, wzrasta liczba imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy nie mają żydowskich korzeni. Szacuje się, że w ostatnich pięciu latach do tego kraju przedostało się ok. 60 tys. osób będących w takiej sytuacji.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
W czasie kampanii prezydenckiej, ówczesny premier Rosji, Władimir Putin, mówił o potrzebie radykalnego zaostrzenia przepisów migracyjnych i meldunkowych oraz o podwyższeniu wymogów formalnych dla nowych pracowników z zagranicy. 13 czerwca br., już jako prezydent, zatwierdził nową „Koncepcję państwowej polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej do 2025 r.”, w której postuluje się odejście od wizji rygorystycznych przepisów antyimigracyjnych, a nawet zaprasza się pracowników z zagranicy i zachęca do migracji wewnątrz samej FR. Mimo generalnie liberalnego podejścia do migracji, w „Koncepcji” podkreśla się, że chodzi przede wszystkim o migrantów wysoko wykwalifikowanych.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Rosyjskie władze chcą położyć kres tzw. gumowym domom, czyli procederowi meldowania w jednym domu lub mieszkaniu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób (na ogół pod tym adresem niemieszkających). Postulat zaostrzenia reguł meldunku i kar za ich nieprzestrzeganie zawarto w „Koncepcji państwowej polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej do 2025 r.” zatwierdzonej przez prezydenta w czerwcu br. Zapowiedź bardziej restrykcyjnego podejścia znalazła się także w przedwyborczym artykule programowym Władimira Putina dotyczącym kwestii narodowej, w którym zaproponował on zastąpienie sankcji administracyjnych za nadużycia rejestracyjne sankcjami karnymi.
37 Sierpień 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie
36 Czerwiec 2012 | Migracje w UE i na świecie