Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Cieśnina Gibraltarska to najkrótsza droga pomiędzy Europą a Afryką. Jej szerokość w najwęższym miejscu to zaledwie 14 km, które prom może pokonać w nieco więcej niż pół godziny. To również szlak przemytniczy, którym na Stary Kontynent płyną narkotyki oraz nieudokumentowani imigranci. Jednym z najważniejszych aktorów w regionie jest Maroko, które nie tylko samo jest państwem pochodzenia emigrantów, ale i krajem tranzytowym dla uchodźców z Afryki Subsaharyjskiej.
44 Październik 2013 | Migracje w UE i na świecie
Według Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) imigranci z Polski stali się nowym obiektem dyskryminacji w Holandii. Z raportu przygotowanego przez Komisję wynika, że Polacy, wraz z imigrantami z krajów niezachodnich, są grupą najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne w tym kraju.
44 Październik 2013 | Migracje w UE i na świecie
Na ulicach sześciu gmin Londynu pojawiły się samochody z bilbordami z przesłaniem do imigrantów, którzy przebywają na terenie Wielkiej Brytanii nielegalnie: „Wracaj do domu albo zostaniesz aresztowany”. Wyjechać do kraju pochodzenia, w ramach programu dobrowolnych powrotów, można z pomocą Home Office (HO, brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych). Wystarczy wysłać sms, przyznać się do swojego nielegalnego statusu pobytu, a urzędnicy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz pomogą w organizacji powrotu do domu.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Hiszpańska policja wpadła na trop grupy imigrantów z Bangladeszu zajmującej się przerzutem małoletnich obywateli z tego kraju. Według policyjnego komunikatu, młodzi Banglijczycy byli transportowani statkami, ukryci w kontenerach, bądź przekraczali granicę z fałszywymi paszportami i wizami.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Idea spółdzielczości czy - szerzej - społecznych form ekonomicznych nie jest charakterystyczna tylko dla Europy. Okazuje się, że migranci z odległych części świata często przenoszą na kontynent europejski własne oryginalne i tradycyjne zwyczaje ekonomiczne. Jednym z przykładów takich zwyczajów są „tontyny” (fr. tontine), szczególnie rozpowszechnione w krajach frankofońskich.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
We francuskich „dzielnicach odrzucenia” znowu zawrzało. Stało się to po tym, jak młody człowiek wdał się w utarczkę słowną z policjantami, gdy ci chcieli skontrolować jego żonę ubraną w nikab. Zdarzyło się to w Trappes, niedaleko Wersalu. Ale w przeciwieństwie do wydarzeń z 2005 r., ostatnie zamieszki skończyły się już po trzech dniach.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Niedawne zmiany prawa migracyjnego na Kubie ułatwiają wyjazdy z tego państwa. Jak pisaliśmy w lutowym numerze „BM” (zob. „BM” nr 40, s. 8), Kubańczykom zaczęto przyznawać paszporty na dwa lata, a wyjazd nie musi już być poprzedzony uzyskaniem specjalnego zezwolenia kubańskich władz. Zgodnie z przewidywaniami po wprowadzeniu nowej regulacji wśród mieszkańców wyspy wzrosło zainteresowanie uzyskaniem amerykańskiej wizy.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Canberra zdecydowała się na kolejne zaostrzenie przepisów imigracyjnych. „Ubiegający się o azyl imigranci, którzy przypływają na łodziach [tzw. boat people - przyp. KM], nie dostaną możliwości legalnego osiedlenia się w Australii jako uchodźcy” - poinformował australijski premier, Kevin Rudd.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Pod koniec lipca br. rosyjska policja rozpoczęła na targowiskach Moskwy i obwodu podstołecznego zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw przybyszom z Azji Centralnej, Wietnamu, Zakaukazia oraz rosyjskiego Kaukazu Północnego. Zatrzymano ok. 5 tys. ludzi, którzy nie posiadali zezwolenia na pobyt, pracowali bez wymaganych dokumentów lub nie dopełnili obowiązku meldunkowego. Dla zatrzymanych przygotowano, na wschodzie miasta, obóz namiotowy.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
W czerwcu br. dwóch deputowanych do rosyjskiej Dumy wystąpiło z projektem nowelizacji prawa migracyjnego polegającej na wprowadzeniu tzw. weksli migracyjnych. Do ich wykupu byłby zobowiązany każdy migrant zarobkowy przekraczający rosyjską granicę w ramach ruchu bezwizowego.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
W lipcu br. premier Białorusi Michaił Miasnikowicz zaproponował wprowadzenie podatku, którym miałyby zostać obłożone osoby niepracujące. Swoją propozycję uzasadniał tym, że ok. 445 tys. osób w wieku produkcyjnym nigdzie nie pracuje, wobec czego nie wnosi wkładu w rozwój gospodarki, a zarazem korzysta z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Najnowszy pomysł białoruskich władz przypomina walkę z tzw. tunejadstwem (społecznym pasożytnictwem) prowadzoną za czasów ZSRR.
43 Sierpień 2013 | Migracje w UE i na świecie
24 maja br. hiszpański rząd przyjął projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom i ich umiędzynarodowieniu (Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización), która przewiduje ułatwienie uzyskania prawa pobytu cudzoziemcom, którzy zainwestują w Hiszpanii swoje pieniądze. Ustawa jest odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, w którym pogrążony jest kraj.
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
Przy okazji majowych obchodów upamiętniających zniesienie niewolnictwa, we Francji rozgorzała dyskusja na temat odszkodowań dla potomków byłych niewolników. François Hollande zdecydowanie zaprzeczył możliwości ewentualnych wypłat: „Historia nie może być przedmiotem transakcji”. I dodał: „Jedyny możliwy wybór, najbardziej godny, najlepszy, to pamięć, czujność i edukacja następnych pokoleń”.
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
Historia przypominająca fabułę filmu „Terminal” z Tomem Hanksem w roli głównej obiegła świat w maju br. 80-letni Antonio Pipitone spędził trzy tygodnie na lotnisku w Rzymie po tym, jak po 55 latach pobytu w USA został wydalony do Włoch. Pipitone nie zezwolono na opuszczenie terenu lotniska, ponieważ jego włoski paszport stracił ważność. Dzieci Pipitone, zaniepokojone brakiem kontaktu z ojcem, zaalarmowały służby lotniska. Trzej policjanci przynosili mu jedzenie oraz zorganizowali zbiórkę pieniędzy na hotel, w którym zatrzymał się, zanim mógł opuścić teren terminalu. Funkcjonariusze, określeni później przez Pipitone jako anioły, pomogli mu wyrobić włoskie dokumenty. Umożliwiły one Pipitone wylot na Sycylię, z której pochodzi.
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
W swojej rekomendacji z roku 2008 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) stwierdziło, że płeć migrantów nie jest bez znaczenia dla przebiegu procesów migracyjnych. Na specyfikę migracji kobiet i mężczyzn składają się aspekty rynkowe (np. popyt na pracę kobiet w zawodach takich jak opieka zdrowotna czy prace domowe), ale także społeczne (np. potencjalnie różna pozycja kobiety w kraju wysyłającym i przyjmującym) czy zdrowotne. Na te ostatnie, a w szczególności na prawa dotyczące życia seksualnego i reprodukcji, w swoim raporcie zwraca uwagę Asian-Pacific Resource and Research Center for Women (ARROW).
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
Obecnie dostępnych jest wiele wyników badań na temat rozprzestrzeniania się wirusa HIV. Jeszcze kilkanaście lat temu panowało przekonanie, że heteroseksualna część populacji nie jest zagrożona zakażeniem. To przekonanie oparte na wiedzy potocznej, odmienne w treści od wiedzy uzyskanej na podstawie badań, w niektórych grupach społecznych czy obszarach geograficznych obecne jest nadal, co niesie za sobą dość przykre konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza krajów, w których epidemia AIDS zatacza coraz szersze kręgi.
42 Czerwiec 2013 | Migracje w UE i na świecie
Jedna z kontrowersyjnych poprawek wprowadzonych w marcu br. do węgierskiej konstytucji potwierdziła prawo ustawodawcy do regulowania kwestii tzw. kontraktów studenckich, czyli umów, które podpisują studenci kształcący się na koszt państwa. Umowa umożliwia bezpłatną edukację m.in. pod warunkiem przepracowania w kraju okresu dwukrotnie dłuższego niż czas trwania studiów w ciągu 20 lat po zakończeniu edukacji.
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Minął rok od przesunięcia z Senatu RP - odpowiedzialnego za Polonię od 1929 r. - do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) funduszy na finansowanie działań „polonijnych”. Senatorowie do dzisiaj nie zaakceptowali tej zmiany
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Działania szwedzkiej policji związane z prowadzoną przez nią kontrolą tożsamości w sztokholmskim metrze spotkały się z dość dużym sprzeciwem. Choć szwedzka policja zapewnia, że nie kieruje się kolorem skóry, strojem czy językiem przy typowaniu osób poddawanych kontroli, to w odbiorze społecznym właśnie te kryteria stosuje prowadząc działania w ramach kontroli legalności pobytu i ujawniania sprawców przestępstw, robiąc to pod pozorem kontroli posiadania biletów uprawniających do podróżowania metrem.
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie