Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

W połowie lipca UNHCR szacował liczbę uchodźców wewnętrznych w Iraku na ponad 1,2 mln ludzi, z czego ok. 650 tys. pochodziło z samego Mosulu, drugiego co do wielkości miasta w tym kraju. 9 czerwca br. sunniccy rebelianci proklamowali w tym mieście powstanie Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIL), co spowodowało ucieczkę setek tysięcy szyitów z regionu.
48 Czerwiec 2014 | Migracje w UE i na świecie
Walki i prześladowania na tle religijnym w Republice Środkowoafrykańskiej doprowadziły do wysiedlenia ponad 20 proc. populacji kraju liczącego 4,25 mln mieszkańców. Setki tysięcy uchodźców wewnętrznych (IDPs - internally displaced persons) zostały zmuszone do porzucenia swoich domów, a niemal połowa populacji wymaga obecnie pomocy oraz ochrony.
48 Czerwiec 2014 | Migracje w UE i na świecie
Na koniec 2013 r., zgodnie z raportem przygotowanym przez UNHCR, liczba osób przymusowo przesiedlonych wyniosła 51,2 mln, osiągając najwyższy pułap w powojennej historii. Gdyby osoby te zamieszkiwały jedno państwo, to państwo to pod względem liczby ludności znajdowałoby się na 26. miejscu na świecie, wyprzedzając np. Hiszpanię, a połowa jego obywateli byłaby poniżej 18 roku życia.
48 Czerwiec 2014 | Migracje w UE i na świecie
Czy imigranci stanowią zagrożenie dla państw dobrobytu? To pytanie zadawały sobie kraje „starej piętnastki”, gdy osiem państw z Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) przystępowało do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Reżim komunistyczny na wiele dziesięcioleci odseparował Albanię nie tylko od demokratycznego świata, ale także od świata znajdującego się po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”. W 1991 r., gdy nastąpiło wielkie otwarcie granic, sytuacja odwróciła się o 180 stopni.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Różnice i podobieństwa pomiędzy ludźmi należącymi do różnych grup etnicznych od dawna są przedmiotem analiz społecznych, ekonomicznych i demograficznych. Kategoria etniczności ma szczególnie duże znaczenie w krajach wielokulturowych, w których ani klasyfikacje według miejsca urodzenia, ani klasyfikacje według rasy nawet nie zbliżają do oddania rzeczywistej różnorodności społeczno-kulturowej całej populacji.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Kirkenes to malutka norweska miejscowość położona 400 km na północ od koła podbiegunowego, nad Morzem Barentsa. Wciśnięta między Finlandię i Rosję wydaje się znajdować na końcu świata. Najbliższe duże miasto to odległy o 200 km na wschód rosyjski Murmańsk. Rosjan w samym Kirkenes jest dużo, bo stanowią prawie 15 proc. populacji. Są to głównie imigranci przybyli w ostatnich latach.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
23 proc. - różnica pomiędzy odsetkiem Polaków deklarujących sympatię wobec mieszkańców Wysp Brytyjskich i tych, którzy deklarowali wobec nich niechęć, nie była tak niska od 20 lat.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
W lutym br. władze Moskwy przyjęły uchwałę zatwierdzającą program udzielania wsparcia finansowego bezrobotnym mieszkańcom miasta chcącym podjąć pracę poza stolicą. Pomoc ma być udzielana osobom pla-nującym tymczasową przeprowadzkę (na minimum rok), jak i przeprowadzkę na stałe wraz z rodziną pozostającą na utrzymaniu.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
W marcu i kwietniu 2014 r. światowe media dzień w dzień informowały o zaginionym samolocie MH 370 malezyjskich linii lotniczych, który leciał z Kuala Lumpur do Pekinu. Nie znamy celów podróży pasażerów MH 370, znamy jednak ich nazwiska i kraje pochodzenia. Wśród 227 pasażerów samolotu 153 stanowili obywatele Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL).
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Z powodu odbywających się w Mińsku w dniach od 9 do 25 maja br. mistrzostw świata w hokeju na lodzie wprowadzono ułatwione zasady wjazdu na Białoruś dla uczestników mistrzostw, w tym dla zagranicznych kibiców
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Ma sześć metrów wysokości i zwieńczony jest drutem kolczastym. Do tego wieżyczki strażnicze, droga dla patroli i dodatkowe 3-metrowe płoty po obu jego stronach. To nie mur więzienia, ale ogrodzenie oddzielające Melillę od Maroka, a dla migrantów z całej Afryki - granica ich świata, za którą rozciąga się wymarzony raj.
47 Kwiecień 2014 | Migracje w UE i na świecie
Różnice w poziomach kapitału ludzkiego są jedną z głównych determinant różnic w rozwoju poszczególnych regionów Polski. Taką tezę stawia w swojej książce pt. „Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym” dr Brygida Solga. Twierdzi, że emigracja z Polski stale obniża poziom kapitału ludzkiego w regionach wysyłających i przyczynia się do spowolnienia rozwoju.
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
do innych krajów UE wyjechało nawet 1,8 mln osób (stan na rok 2012 r. - więcej o szacunku: „BM” nr 44, s. 5). Większość udała się tam w poszukiwaniu pracy, nie dziwi więc, że nie pozostały wobec tego obojętne związki zawodowe.
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
W referendum, które odbyło się 9 lutego 2014 r., Szwajcaria opowiedziała się (z niewielką przewagą głosów na „tak” - 50,3 proc.) za przywróceniem limitów regulujących napływ pracowników z UE do tego kraju. Tym samym, postawiła pod znakiem zapytania funkcjonowanie wcześniejszej umowy z Unią Europejską o swobodzie przemieszczania się osób
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
„Co zrobili Szwajcarzy, możemy i my: ograniczyć imigrację i opuścić UE” - napisał na Twitterze Geert Wilders, przywódca holenderskiej Partii Wolności, komentując wyniki szwajcarskiego referendum (zob. „BM” nr 46, s. 5, powyżej). W podobnych słowach wypowiedział się Nigel Farage, lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa.
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
1 grudnia 2013 r. Chorwaci zdecydowali w drodze referendum, że wprowadzą do Konstytucji definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Inicjatywa obywatelska „W imię rodziny”, kierowana przez charyzmatyczną konserwatystkę Željkę Markić, zdołała doprowadzić nie tylko do organizacji referendum, ale też do przeprowadzenia skutecznej kampanii nawołującej do zmiany w Konstytucji.
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
Od końca grudnia 2013 r. mieszkańcy Moskwy mogą - bez wychodzenia z domu - złożyć skargę na niepożądane sąsiedztwo migrantów. Możliwość taką oferuje im portal „Nasze miasto”, który powstał kilka lat temu z inicjatywy mera Moskwy w celu ułatwienia obywatelom zgłaszania różnego rodzaju nieprawidłowości obserwowanych w mieście
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie
Wyobraźmy sobie kraj, w którym przeciętne trwanie życia przewyższa standardy zachodnioeuropejskie, dzietność bije niechlubne niskie rekordy wschodnioeuropejskie, a zagraniczne przepływy ludności przynajmniej w świetle rejestrów są na zupełnie nieeuropejskim - bo bliskim zeru - poziomie. Ten kraj istnieje i jest nim, oczywiście, Japonia.
46 Luty 2014 | Migracje w UE i na świecie