Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Władze Szwajcarii podejmują kolejne działania zmierzające do ograniczenia imigracji. Z inicjatywy prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) 28 lutego 2016 r. zostało przeprowadzone referendum dotyczące automatycznego wydalania z Szwajcarii cudzoziemców popełniających przestępstwa w tym kraju, bez prawa odwołania do sądu.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Ok. 2,3 mln stałych mieszkańców Polski - czyli osób zameldowanych na pobyt stały w Polsce - przebywało w końcu 2014 r. czasowo za granicą. Tak wynika z notatki informacyjnej opublikowanej przez GUS w październiku 2015 r. Najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.) i Irlandii (113 tys.)*.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
„Na tej wyspie, jak między snami, kręcę się wolno, jestem podwójna” - tak o swoim emigracyjnym doświadczeniu pisała w jednym z wierszy Wioletta Grzegorzewska, wielokrotnie nagradzana polska poetka mieszkająca na wyspie Wight. Migranci bowiem to nie tylko polscy hydraulicy czy pomoce domowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Emigracyjny los jest też doświadczeniem wielu artystów, w tym poetów i pisarzy.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Każdego roku idea państwa dobrobytu urzeczywistniana w Szwecji przyciąga tysiące migrantów, chcących poprawić swój los. Szwedzi w ostatnich dziesięcioleciach stworzyli niezwykle atrakcyjne warunki dla cudzoziemców, opierając swój wizerunek na koncepcji państwa wielokulturowego. Zgo-dnie z dominującą w XX w. polityczną koncepcją Folkhemet (Dom ludu), ludność napływowa powinna mieć taki sam dostęp do praw, przywilejów i korzyści, jak ludność rodzima. Kluczową rolę odgrywa protestantyzm, z którego wywodzą się idee opiekuńczości, pomocniczości, solidarności oraz dialogu, tak silnie zakorzenione w skandynawskiej świadomości.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Choć Szwecja jest krajem położonym peryferyjnie oraz odmiennym kulturowo i klimatycznie od krajów Bliskiego Wschodu, to przyjęła ona więcej uchodźców na głowę mieszkańca niż jakikolwiek inny kraj UE. Pozostałe kraje nordyckie także doświadczyły pokaźnego napływu cudzoziemców ubiegających się o ochronę. W 2015 r. w Szwecji złożono ponad 160 tys. wniosków o udzielenie azylu, w Finlandii - 32 tys., w Norwegii - 31 tys., a w Danii w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. - 7,1 tys.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Szacunki dotyczące liczby migrantów i uchodźców mieszkających w slumsach Calais, popularnie zwanych „dżunglą”, są trudne do ustalenia. Przed ewakuacją pisało się o ok. 6 tys. osób, obecnie jest ich o ok. 1 tys. mniej. Są to cudzoziemcy pochodzący głównie z państw Afryki Wschodniej. Ich celem jest przedostanie się na Wyspy Brytyjskie. Dla części z nich szansą może okazać się niedawne orzeczenie sądu w Londynie.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Jesienią 2015 r. został wznowiony program łączenia rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej toczonej w latach 1950-53. Spotkania odbyły się między 20 a 26 października w centrum łączenia rodzin usytuowanym na górze Kumgang w paśmie Gór Diamentowych w Korei Północnej. Z obu koreańskich republik pozostających formalnie w stanie wojny wzięło w nich udział zaledwie kilkaset osób wybranych spośród tysięcy Koreańczyków wciąż czekających na możliwość spotkania z bliskimi po raz pierwszy od ponad 60 lat.
54 Czerwiec 2016 | Migracje w UE i na świecie
Nowa szkoła, nowi koledzy, nowy język i nowe obyczaje - dla dzieci, które razem z rodzicami migrują za granicę, taki wyjazd oznacza początek zupełnie nowego życia. A zwykle także nowego systemu szkolnego, który może bardzo różnić się od tego znanego z Polski. Co zrobić, jeśli jednak rodzice planują taki wyjazd tylko na kilka lat i zależy im na tym, żeby dziecko nie traciło kontaktu z językiem polskim i polskim systemem oświatowym?
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Wielka Brytania zadecyduje w drodze referendum w 2017 r., czy pozostanie członkiem UE, czy wyjdzie ze Wspólnoty. Premier Cameron, po wygranych przez Konserwatystów wyborach parlamentarnych w maju br., nabiera wiatru w żagle i jest zdeterminowany, aby doprowadzić do pożądanych zmian w ramach struktur unijnych. Dotyczą one głównie funkcjonowania polityki migracyjnej, a w szczególności ograniczenia dostępu do brytyjskiego rynku pracy dla pracowników z innych krajów UE. Jeśli zmiany nie nastąpią, polityk zapowiada lobbowanie za wyjściem kraju ze Wspólnoty (zob. „BM” nr 50, s. 8).
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Z pozoru były doskonałe. Po pierwsze, dotyczyły palącego problemu społecznego, z którym boryka się obecnie cała Europa - narastającej fali uchodźców z Azji i Afryki. Po drugie, o zdanie zapytano każdego obywatela blisko 10-milionowego kraju. Po trzecie, wynik konsultacji był (ponoć) podstawą do dalszych działań podejmowanych przez rządzących. A jednak pojawia się myśl, że całość była niebezpieczną farsą.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Przeprawa przez Morze Śródziemne to najczęściej nie koniec podróży migrantów z Afryki szukających lepszego jutra w Europie. Jednym z miejsc zbiórki jest mediolański dworzec kolejowy - Stazione di Milano Cen-trale, skąd do Paryża odjeżdża tzw. pociąg nadziei. Choć nocny TH 220 ma stację początkową w Wenecji, ponad połowa z blisko 600 pasażerów wsiada właśnie w Mediolanie, skąd pociąg odjeżdża codziennie o 23:05. Wśród pasażerów można spotkać przede wszystkim mężczyzn z Afryki, Azji czy Bliskiego Wschodu podróżujących samotnie, ale też rodziny pochodzące z tych rejonów świata.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Włoska wyspa Lampedusa stała się symbolem ucieczek uchodźców z Afryki i drogi, którą przemierzają, chcąc dostać się na terytorium Unii Europejskiej (UE). Jest to jedno z wielu miejsc, do których docierają poszukiwacze azylu. Ostatnie doniesienia kierują uwagę obserwatorów w stronę regionu Bałkanów Zachodnich, szczególnie granicy grecko-macedońskiej. Okazuje się, że uchodźcy przemieszczają się na północ, przedzierając się przez kraje b. Jugosławii. Jak podaje Frontex, główne trasy przerzutowe prowadzą przez Turcję do Grecji, a stamtąd przez Macedonię i Serbię do granicy serbsko-węgierskiej, stanowiącej bramę do UE.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Procedury w wyborach lokalnych we Włoszech uzależnione są od liczebności ludności zamieszkałej w danej jednostce terytorialnej. Podczas ostatniego spisu ludności we Włoszech w 2011 r. do ludności zamieszkałej (popolazione legale) zostali zaliczeni też obywatele państw trzecich (residenti stranieri extracomunitari).
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Na początku czerwca 2015 r. władze Kraju Zabajkalskiego, syberyjskiego regionu Rosji graniczącego z Chinami i Mongolią, podpisały list intencyjny przewidujący wydzierżawienie chińskiej spółce 115 tys. hektarów ziemi pod uprawę i hodowlę na okres 49 lat. Doniesienia na ten temat wywołały burzę w rosyjskich mediach - pojawiały się oskarżenia o wyprzedawanie ojczyzny, argumenty o pełzającej ekspansji Chin i zagrożeniu kolonizacją, a także zarzuty prowadzenia przez Chińczyków rabunkowej gospodarki skutkującej degradacją środowiska.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Potomkowie wygnanych w XV w. z Półwyspu Iberyjskiego Żydów sefardyjskich będą mogli otrzymać hiszpańskie obywatelstwo - zadecydował rząd Hiszpanii i uzasadnił to potrzebą naprawienia błędów przeszłości i symbolicznym sprzeciwem wobec narastającego w Europie antysemityzmu. Stosowna ustawa została uchwalona przez hiszpański parlament w czerwcu br.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Tysiące imigrantów z zachodniej Birmy i Bangladeszu próbują przedostać się drogą morską do Indonezji, Malezji i Tajlandii. Jest to największy od zakończenia wojny wietnamskiej exodus ludności w regionie. Przeważnie są to przedstawiciele liczącej 1,1 mln osób muzułmańskiej mniejszości Rohingya prześladowanej w Birmie na tle religijnym i etnicznym. W Zatoce Bengalskiej dołączają do nich uciekający przed nędzą imigranci z Bangladeszu.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Gdy trzęsienie ziemi w ciągu jednej nocy sprawia, że z powierzchni ziemi znika cała wioska, jedyna droga dojazdowa do niej zostaje odcięta, a przez wtórne wstrząsy wywoływane są kolejne lawiny błotne zalewające każdy możliwy fragment ziemi, ludzie mogą zrobić tylko jedno: walczyć o przetrwanie. Mija pierwszy szok i przychodzi czas na decyzje.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Migracje środowiskowe w ostatnim czasie skupiają wokół siebie coraz większą uwagę zarówno środowisk naukowych, politycznych, organizacji pozarządowych, jak i opinii publicznej. Wpływ na to mają przede wszystkim duże katastrofy, takie jak tsunami na Sumatrze (2004), huragan Katrina (2005), cyklon Nargis (2008) czy ostatnie trzęsienie ziemi w Nepalu (2015), a także wielkie inwestycje, jak budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach (1993-2006), które wymusiły masowe przemieszczenia ludności.
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
W kwietniu 2015 r. w kilku miastach RPA miały miejsce brutalne zamieszki antyimigranckie, w wyniku których zginęło kilka osób, a kilkaset zostało rannych, oraz zniszczono setki sklepów prowadzonych przez imigrantów. Ataki skierowane były przeciwko największym grupom migranckim - z Somalii, Mozambiku, Etiopii, Zimbabwe, Pakistanu i Bangladeszu. W efekcie tysiące osób szukało schronienia w specjalnych obozach, a władze RPA stłumiły zamieszki z pomocą wojska
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie
Szacowanie wielkości przepływów ludności między krajami od zawsze nastręczało wielu problemów. Dane, które zazwyczaj uznaje się za wiarygodne, pochodzą z organizowanych raz na dekadę spisów ludności. Charakter narzędzia umożliwia szacowanie wielkości i struktury dowolnej kategorii w populacji - imigrantów, cudzoziemców, osób czasowo nieobecnych itp. - zamieszkującej dany kraj. Obejmują jednak dane przekrojowe i są organizowane stosunkowo rzadko, co nie pozwala określić trendów w emigracji i imigracji
52 Wrzesień 2015 | Migracje w UE i na świecie