Wszystkie teksty z kategorii Migracje w UE i na świecie

Tymi słowami brytyjski premier, David Cameron, podkreślił konieczność zmian w podejściu do imigrantów, głównie z Unii Europejskiej (UE). Dotyczy to przynajmniej 2 dziedzin: dostęp do zasiłków dla bezrobotnych (prawdopodobnie będą one dostępne maksymalnie do 6 miesięcy od momentu przyjazdu do Wielkiej Brytanii) i do mieszkań komunalnych (będzie wymagane minimum 2 lata pobytu na Wyspach, aby być uprawnionym do starania się o lokal). Być może zostanie ograniczony także dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla osób, które nie pracują i nie są ubezpieczone w kraju pochodzenia (co uniemożliwia odzyskanie kosztów leczenia) bądź - jeśli pochodzą spoza UE - nie mają statusu stałego rezydenta w Wielkiej Brytanii ani prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
W Programie Sztokholmskim z 2009 r. podkreślono, iż ustanowienie wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) do roku 2012 pozostaje jednym z kluczowych celów polityki Unii Europejskiej. Niestety, pomimo wytężonych prac trio, w skład którego weszły Polska, Dania oraz Cypr, cel ten okazał się niemożliwy do zrealizowania w zakładanym terminie.
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
41 Kwiecień 2013 | Migracje w UE i na świecie
Ponad 6 tys. Polaków w zeszłym roku akademickim (2011/2012) podjęło studia w Wielkiej Brytanii - o 14 proc. mniej w porównaniu z rokiem wcześniejszym*. To największy spadek zainteresowania studiowaniem na Wyspach wśród studentów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej. Poza Polakami dotyczył on również Irlandczyków (o 10 proc.).
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Mimo że od wojny w Jugosławii minęły już niemal dwie dekady, sytuacja migracyjna w regionie wciąż daleka jest od stabilizacji. Serbia gości dziś jedną z największych grup uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych w Europie. W samej Bośni i Hercegowinie (BiH) wojna zmusiła do migracji ponad połowę społeczeństwa.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Podczas zeszłorocznej wizyty w Libii (kwiecień 2012 r.) włoska minister spraw wewnętrznych, Anna Maria Cancellieri, oraz jej odpowiednik po stronie libijskiej, Fawzi Altaher Abdulati, zobowiązali się do dalszej współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnej imigracji.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Przez wiele lat politykom w Stanach Zjednoczonych nie udało się wypracować wspólnego stanowiska wobec nieudokumentowanych imigrantów. Kilka tygodni temu reforma systemu imigracyjnego ponownie stała się przedmiotem dyskusji zarówno w Kongresie, jak i w Białym Domu. Reforma ta dotyczy zalegalizowania pobytu imigrantów o nieuregulowanym statusie, których liczbę szacuje się w USA na ok. 11 milionów.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
W 2010 r. w USA żyło ok. 8 mln osób, które spełniały kryteria do naturalizacji, ale nie wystąpiły o obywatelstwo. To znaczna część 40-milionowej populacji imigrantów w tym kraju (z której 2/5 już zdobyło amerykańskie obywatelstwo). Dla porównania, odsetek naturalizowanych imigrantów, którzy przebywali w danym kraju co najmniej 10 lat, jest znacznie wyższy w Kanadzie - 89 proc. i w Australii - 81 proc. niż w USA, gdzie wynosi on zaledwie 50 proc*.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez amerykański Pew Hispanic Center, w 2011 r. w Stanach Zjednoczonych zamieszkiwało 40,4 mln imigrantów, co stanowiło 13 proc. populacji tego kraju.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Odkąd 14 stycznia br. na Kubie weszły w życie nowe przepisy migracyjne, nie ma dnia, by biura Wydziału do Spraw Cudzoziemców i Emigracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie były przepełnione. Ogłoszony dekret - przynajmniej na papierze - wprowadził znaczące zmiany do obowiązującego prawa.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Mało znany wyspiarski kraj Zatoki Perskiej coraz częściej budzi zainteresowanie badaczy i praktyków migracji ze względu na wyjątkowe wśród krajów tego regionu podejmowanie działań ukierunkowanych na przestrzeganie praw migrantów i wprowadzanie etycznych standardów rekrutacji pracowników cudzoziemskich. W kraju z populacją ok. 1,3 mln mieszkańców pracuje aż 458 tys. obcokrajowców, stanowiących ok. 77 proc. siły roboczej Bahrajnu. Pochodzą głównie z Azji Południowo-Wschodniej, a zatrudniani są najczęściej w sektorze budownictwa, handlu i usług domowych.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
Miliony uchodźców, gwałty, napady, epidemie cholery i niepewna przyszłość. To nie Mali ani Syria. To Demokratyczna Republika Konga (DRK). Od 1996 r. z krótkimi przerwami trwają tu działania wojenne, w tym „Wielka wojna afrykańska”, która w latach 1998-2008 pochłonęła ponad 5 mln ofiar.
40 Luty 2013 | Migracje w UE i na świecie
W listopadzie br. odbyła się końcowa sesja II Kongresu Demograficznego. To wielkie wydarzenie zorganizowane przez Rządową Radę Ludnościową, zatytułowane „Polska w Europie - przyszłość demograficzna” trwało przez niemal rok. Na początku Kongresu został przedstawiony projekt dokumentu „Założenia polityki ludnościowej Polski 2012 r.”, o którym następnie dyskutowano na konferencjach regionalnych i tematycznych odbywających się w ramach Kongresu. Warto podkreślić, że tematyka stricte migracyjna została poruszona podczas konferencji pt. „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków”, zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami PAN przy współpracy Ośrodka Badań nad Migracjami UW i Instytutu Socjologii UJ (zob. „BM” nr 39, s. 6).
39 Grudzień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Socjologowie, ekonomiści, historycy, antropologowie, politologowie - trudno rozmawiać w tak interdyscyplinarnym gronie, chyba że wszystkich łączy wspólny temat i pasja. Tak było w listopadzie tego roku, gdy w Pałacu Staszica spotkali się przedstawiciele wielu dziedzin nauki, aby debatować nad skutkami migracji z Polski na przełomie wieków. Konferencja składała się z pięciu sesji, poświęconych różnym aspektom migracji: demograficznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, historycznym i politycznym.
39 Grudzień 2012 | Migracje w UE i na świecie
Szwecja i Zjednoczone Królestwo to oprócz Irlandii jedyne kraje „starej” Unii, które zliberalizowały dostęp do swoich rynków pracy dla imigrantów z nowych państw członkowskich z chwilą rozszerzenia UE w 2004 r. W rezultacie, liczba polskich imigrantów w Szwecji wzrosła z 41,6 tys. w 2003 r. do 72,8 tys. w 2011 r.
39 Grudzień 2012 | Migracje w UE i na świecie